Nieuwsbrief juni 2010

Stress

In maart stond in de volkskrant een bijzonder duidelijk artikel over stress. Een samenvatting:

 

In de jaren dertig werd stress ontdekt, middels ratten, door de Oostenrijks-Canadese onderzoeker Hans Selye. Hij ontdekte een specifiek patroon, dat onder andere bestaat uit een versnelde ademhaling en een verhoogde bloeddruk en hartslag.

In de jaren zestig brak het begrip stress definitief door, zowel bij het grote publiek als in de wetenschap. Zo werd er b.v. een lijst opgesteld met stressful life events, waarop de dood van een naaste met 100 punten bovenaan stond en een bekeuring met 11 punten onderaan. Psychologen  lieten echter zien dat niet zozeer de gebeurtenis op zich de stressreactie bepaalt, als wel de betekenis die mensen eraan geven en de manier waarop zij ermee omgaan. Het is beter om te proberen problemen op een actieve manier op te lossen dan om ervoor weg te lopen of alles op zijn beloop te laten.

Hoewel stress in principe op alle levensgebieden kan voorkomen, wordt het vooral in verband gebracht met werk. Een illustratie hiervan is burn-out, een vorm van chronische werkstress die gekenmerkt wordt door uitputting en cynische: men is moe en ervaart het werk als nutteloos.

Biologisch gezien is stress een evolutionair verankerde reactie op dreigende gebeurtenissen, een soort alarmreactie die het lichaam aanzet om te vechten of te vluchten. Er stroomt meer bloed naar onze spieren (om hard te lopen), en worden er meer bloedplaatjes aangemaakt (om het bloed te stollen bij een verwonding), en ons immuunsysteem wordt onderdrukt (om energie te sparen).

Dit heeft echter zijn prijs, vooral als ons lichaam voortdurend in een staat van paraatheid verkeert. In dat geval kunnen bloedstolsels de vaten verstoppen (met risico op hart- en vaatziekten) en lopen we eerder een verkoudheid op. Bij een experiment werden gestreste en niet-gestreste studenten in een kamer gebracht waarin een onschuldig verkoudheidsvirus aanwezig was. De eerste groep werd verkouden, de tweede niet. Psychologisch gezien is stress het resultaat van een verstoorde balans tussen draaglast en draagkracht. Bij draaglast gaat het om de druk uit de omgeving: een hoge werkdruk, een echtscheiding, ontslag of het rijden in een file. Bij draagkracht gaat het om de mentale weerstand. Wanneer je moe bent, kun je minder hebben en ook als je weinig vertrouwen hebt in jezelf of in de goede afloop. Als het samenspel van persoon en omgeving verstoord is, kunnen symptomen optreden als irritatie, woede, neerslachtigheid, concentratieverlies, slaapproblemen, piekeren, maar ook roken, drinken of middelengebruik.

Wat kan er aan stress worden gedaan? De draagkracht of persoonlijke weerbaarheid kan worden verhoogd door b.v. ontspanningsoefeningen te doen (meditatie, yoga) of te leren anders tegen de situatie aan te kijken. In plaats van ‘het glas is half leeg’ kan men leren om het glas als ‘half vol’ te zien. De draaglast kun je doen verminderen door het probleem rechtstreeks aan te pakken.


Wat kunnen wij bij Human BEing hierin betekenen? Voor ontspanning kun je kiezen uit de maandelijkse meditatie/ Reiki avond en/of een ‘Sjanoeka’ behandeling.

Rechtstreekse aanpak via coaching en counselling, gemiddeld vier gesprekken kunnen je al weer aardig op weg helpen. Zijn er vragen in de familiesfeer dan kan een familieopstelling inzicht bieden. Kijk op www. Humanbeing.nl voor uitleg over de diverse mogelijkheden.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Nieuws:

 

Sjanoeka

Sinds enkele maanden is een nieuw toegepaste en toch al eeuwenoude (namelijk door sjamanen) behandeling mogelijk bij Human BEing,  ik noem het:  Sjanoeka

Een mens heeft verschillende energiecentra in en om zijn lichaam, die weer verbonden zijn met de organen. Bij de geboorte zijn deze centra nog open en kan de energie vrij doorstromen. In de loop van ons leven ligt de nadruk op de verschillende centra die zich in die periode ontwikkelen. Doordat deze groei niet volledig harmonisch verloopt ontstaan er bepaalde blokkades waardoor de energie niet meer vrij kan doorstromen. Daardoor kunnen angst, frustraties en agressie ontstaan, maar ook ziekten en pijn. Tijdens de behandeling wordt er ingewerkt op deze blokkades, waardoor er opnieuw een evenwichtige energiestroom kan ontstaan. Door handoplegging worden blokkades opgelost en tekorten aangevuld. Door klanken van stem en instrumenten samen te laten vloeien met de vibratie van het desbetreffende centrum kan dat centrum als het ware smelten en weer zacht worden.
Behandeling: € 40,-
Kennismakingsprijs: € 35,-
(voor de eerste behandeling)

 

 

Lessen pottenbakken in atelier Anderson           

In kleine groepen van max. 4 personen leer je de kneepjes van het pottenbakken.
Zowel kinderen (vanaf 9 jaar) en volwassenen kunnen meedoen.

Je leert de basistechnieken draaien, afdraaien en decoreren.

Prettige uitwerking van het werken met klei aan de draaischijf: het geeft je rust en ruimte.
Kijk op
www.hbkunst.nl
Datum: start lessen kinderen op ma 6 september
Tijd: 16:00 uur tot 17:30 uur
Datum: start lessen volwassenen op do 9 september
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur
Kosten: voor zowel kinderen als volwassenen € 17,- per les

_____________________________________________________________________________________________________

 

Agenda:

Informatie of aanmelden: info@humanbeing.nl of 0575-570067

Locatie voor alle activiteiten praktijk Human BEing, tenzij anders vermeld.

 

Familieopstellingen:

Vrijdagmiddag 17 september.
Meer informatie:
www.humanbeing.nl/familieopstellingen
Je kunt aanwezig zijn als representant of een vraag opstellen.
Locatie: Zutphen
Tijd: 12:00 uur tot 18:00 uur

Begeleider: Ad Dokman
Kosten: € 75,- . (representant euro 37,50)

Meditatie/Reiki avond:

De laatste meditatie/ Reiki avond dit seizoen is op 25 juni.

Ook voor mensen die kennis wil maken met Reiki.

De avond start om 19.30 uur tot 22.00 uur.
Kosten: € 5,-.

 

Reiki 1 cursus:

Wil je leren werken met Reiki om nieuwe energie op te doen en je persoonlijk te ontwikkelen dan is deze cursus iets voor jou. Het is een toegankelijke cursus met persoonlijke aandacht, die in kleine groepen gegeven wordt.
Datum: zaterdagavond 25 september van 20:00 uur tot 22:00 uur
en zondag 26 september van 11:00 uur tot 16:30 uur.
Kosten: €150,- Inclusief biologische lunch, koffie en thee.

 

Reiki 2 cursus:

Voor mensen die na een Reiki 1 cursus verdieping willen met een drietal symbolen als handvatten, is er zaterdagavond 16 en zondag 17 oktober gelegenheid om de Reiki 2 cursus te volgen.
Kosten: € 300,- Inclusief biologische lunch, koffie en thee.

 

Tijd en ruimte voor je zelf:

            Een héle dag voor jezelf om te ontdekken wie je bent en wat je wilt in je leven.
            Aan de hand van kunst en vertellingen.
            Maand: oktober 2010
            Locatie: Zutphen/Warnsveld
            Docenten: Miranda Anderson en Anneke v/d Linden
            Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
            Kosten: € 95,- incl. lunch en materialen

Keerpunt

 

Een zware last
in de eigen kern.
In beproeving
gelouterd
tot openheid
en kwetsbaarheid

 

Alle kracht verzamelen
opstijgen…
naar een hoger plan.
Waar de zwaarte
wordt vergeten
gegroeid kan worden
naar een nieuwe vorm

 

Uit: “houtvormen vertellen”
van Michel Thissen

 

Wij

wensen

je

een

goede

vakantie

toe