Nieuwsbrief mei 2009

 

Thema:

 

Wandelen als ontwikkelingsweg

 

Zaterdag 30 mei vervolg ik, samen met Ad, mijn weg naar Santiago de Compostella
door Noord-Spanje. Ik ben benieuwd wat ik deze keer tegen kom.

Wanneer je regelmatig lange afstanden wandelt, herken je vast het fenomeen; jezelf tegen komen.
Patronen van jezelf waarvan je dacht dat je ze achter je had gelaten, staan ineens weer levensgroot voor je.

Ik maakte het volgende gedicht in Spanje in 2008:

Ver-groot

In de bergen wordt alles ver en groot.
Alles wat ik tegen kom, staat groot voor me:
de bergen, de dalen, het klimmen, het afdalen,
mijn angsten, mijn vreugde, mijn (oude) patronen.

Alles komt naar me terug als een knikker in een schaal.
Het leven wordt hier geleefd en geen afleidingen zijn voor handen.
Dat maakt alles groot, maar eigenlijk op ware grootte.

 

De eerste dagen is alles nog nieuw en fris. Je tracht een wandelritme te vinden. Dan volgt er een dag die je crisis kunt noemen. Het zit niet mee; je lijf voelt zwaar, je hebt een blaar, je water is op, je bent verdwaald, de verkeerde kant van de berg afgedaald, de herberg is vol, er is geen bed, of de herberg is eenvoudig een school geworden. Je stribbelt tegen: dit is niet waar. Je zit in zak en as. Tenslotte kun je niet anders dan accepteren en doorgaan.

Getuige het volgende gedicht van mij uit 2008:

Respect

Camino, ik buig mijn hoofd voor U
en toon respect
U gaat omhoog en ik ga mee
U gaat omlaag en ik volg
Mijn geest stribbelt tegen
maar legt het uiteindelijk af
tegen U
Ik buig mijn hoofd voor U
en toon respect
Mijn lijf volgend
kom ik waar ik moet zijn.

 

Herken je iets van het echte leven?

Miranda

 

Wanneer je in een crisis zit en niet verder komt kun je contact opnemen met een coach van
Human BEing. Miranda: 0575-570067 Ad: 0575-573268

 

Nieuws:

Human Being zal in verband met vakantie gesloten zijn van vrijdag 29 mei tot en met zondag 14 juni.

 

Oproepen:

Human BEing theater produkties is geen toneelvereniging maar zoekt per theaterproductie naar mensen die hieraan willen deelnemen. Bent u enthousiast en wilt u ook (weer) eens toneelspelen stuur dan een e-mail aan theater@humanbeing.nl.

 

Agenda:

Familieopstellingen:

Vrijdagmiddag 26 juni , zijn er familieopstellingen.

Opstellingen zijn ontwikkeld door Bert Hellinger en geven inzicht in patronen en structuren. Je kunt een vraag inbrengen of aanwezig zijn als representant.

Locatie: Zutphen

Begeleider: Ad Dokman

Kosten: euro 75,- . (representant euro 37,50)

Meer informatie: www.humanbeing.nl/familieopstellingen

Aanmelden: info@humanbeing.nl of 06-34841249

 

Meditatie/Reiki avond:

Vrijdagavond 26 juni is de laatste meditatie/ Reiki avond voor de vakantie.

Voor iedereen die wil mediteren en/of kennis wil maken met Reiki.

De avond start om 19.30 uur tot 22.00 uur.

Locatie: Praktijk Human BEing, Zutphen

Kosten: euro 5,-.

Informatie: info@humanbeing.nl of 0575-570067
Na de vakantie zullen we in september deze avonden hervatten.

 

 

 

Een reis is als een mens op zich:

 

Geen twee zijn hetzelfde.