Nieuwsbrief oktober 2009

 

SIGMUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema:

Herfst

 

De herfst is ingetreden. Er is minder licht.
Je voelt je vaker moe. Minder zin. Meer slaap.
Minder buiten. Meer binnen.
De natuur trekt naar binnen.
De mens trekt naar binnen.

 

Wat komen we daar tegen?

Zingevingvragen: Waar doe ik het allemaal voor? Ben ik op de goede weg? Wat is sowieso de zin van mijn leven?

Lastige vragen waar je in de zomer niet mee bezig was. Behalve vragen kom je ook gevoelens tegen.

Gevoelens waar je niet altijd raad mee weet. Zit dat ook in mij? Sombere gevoelens soms.

Wat moet je ermee?

De herfst is een tijd van contemplatie. Een herijken van je leven en de dingen die je gewoon bent te doen.

Wat wil je behouden en wat wil je veranderen in je leven?

Na een uitbundige zomer waarin je naar buiten gericht was een grote omschakeling die herfst.

Soms brengt de herfst depressies mee.

 

Wetenschappers vragen zich tegenwoordig af waar depressies goed voor zijn.

Getuige een artikel in het vakblad psychological review van Amerikaans evolutionair bioloog Paul Andrews

en zijn collega Andy Anderson Thomson. Zij beweren, tegen de heersende opvattingen van de huidige

psychiatrie in dat:

een depressie een nuttig aanpassingsmechanisme kan zijn. Depressies zouden een kostbare reactie zijn op

sociale dilemma s. Het leven stelt mensen voor uiterst complexe uitdagingen, en soms hebben alle

oplossingen ernstige nadelen. Een keuze vraagt dan om een goede analyse van de situatie. En dat is precies

wat een depressie met ons doet.

Bovendien wijst recent onderzoek uit, dat het onderdrukken van piekeren, door medicijnen, leidt tot een

kortdurende vermindering van de depressieve klachten, terwijl het nadenken over de problemen leidt tot een

betere prognose op de lange termijn.

Je zou dat wikken en wegen kunnen vergelijken met het opruimen van je zolder,

wat je vaak uitstelt tot de herfst. Wat past nog bij mij en wat niet meer?

 

Wil je hulp bij het opruimen van je bovenkamer of het herijken van je leven?

 

Neem dan contact op met Ad Dokman of Miranda Anderson,

adviseurs mens en ontwikkeling

via 0575-570067 of info@humanbeing.nl

 

klik hier voor de volgende pagina

Peter de Wit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nieuws:

Op 6,7 en 8 november wordt de nieuwe productie Agnes van God gespeeld in Zutphen

op een prachtige locatie in de binnenstad.

Entree is euro 12,50 incl. koffie, thee voor aanvang.
Meer informatie op theater.humanbeing.nl

Reserveren op 0575-570067 of theater@humanbeing.nl
In verband met de locatie zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Oproepen:

Human BEing theater produkties zoekt per nieuwe productie naar mensen die hieraan deel willen nemen.

Bent u enthousiast en wilt u ook (weer) eens toneelspelen

stuur dan een e-mail aan theater@humanbeing.nl.

De nieuwe productie zal in ieder geval een blijspel zijn en starten in oktober/ november 2009.

Opvoeren in maart/april.

 

Agenda:

Familieopstellingen:

Vrijdagmiddag 30 oktober zijn er familieopstellingen.

Zijn er dynamieken of patronen in je leven die in de weg zitten? Bijvoorbeeld tijdens je werk,

met je partner of tijdens het opvoeden of gewoon in contact met anderen.

En kom je er zelf even niet verder mee. Dan kun je een familie opstelling laten maken.

Hierdoor worden met name de structuren, patronen en dynamieken zichtbaar die jouw in de weg zitten,

ook als ze in voorgaande generaties zijn ontstaan.

Na een opstelling is er herkenning, opluchting en weer vertrouwen in jezelf en de toekomst.

De opstelling laat ook meestal een oplossingsrichting zien.

 

Je kunt zelf een vraag inbrengen of aanwezig zijn als representant.

Representant zijn is een prima kennismaking met familieopstellingen.

Locatie: Zutphen

Begeleider: Ad Dokman

Kosten: euro 75,- . (representant euro 37,50)

Meer informatie: www.humanbeing.nl/familieopstellingen

Contact: info@humanbeing.nl of 06-34841249

 

Meditatie/Reiki avond:

Vrijdagavond 9 oktober de meditatie/ Reiki avond.

Voor iedereen die wil mediteren en/of kennis wil maken met Reiki.

De avond start om 19.30 uur tot 22.00 uur.

Locatie: Praktijk Human BEing, Zutphen

Kosten: euro 5,-.

Informatie: info@humanbeing.nl of 0575-570067

 

Reiki 2 cursus:

Voor mensen die na een Reiki 1 cursus verdieping willen met een drietal symbolen,

die allen hun eigen specifieke werking hebben, is er gelegenheid om een Reiki 2 cursus te volgen.


Zaterdagavond 17 oktober en zondag 18 oktober is er een Reiki 2 cursus.

Zaterdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Zondag van 10.30 tot 16.00 uur

Locatie: Praktijk Human BEing, Zutphen

Kosten: euro 300,- Inclusief biologische lunch, koffie en thee.

Informatie: info@humanbeing.nl of 0575-570067

 

Tijd voor je zelf:

Een frisse nieuwe workshop met als thema: verbinding-beweging-eigenheid.

Deze dag even tijd voor je zelf met kunst, vertellingen, woord, gebaar, geluid.

Waarin jij jezelf laat zien.

 

Zondag 29 november van 10.00 uur tot 16.00 uur

Docenten: Anneke van de Linden en Miranda Anderson

Locatie: Het spiegelhuis in het centrum van Zutphen

Kosten: euro 95,- Inclusief lunch, dranken en materialen.
Informatie:
info@humanbeing.nl 0575-570067 of 0575-844636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij en ik blijven vreemdelingen voor het leven

Voor elkaar en voor onszelf

Tot de dag waarop jij spreekt en ik luister

Omdat ik meen dat jouw stem mijn eigen stem is

En ik, wanneer ik voor je sta,

Meen dat ik mijzelf zie staan voor een spiegel

 

Zand en schuim, Kahlil Gibran